PROGRAMAVIMAS

Kviečiame aktyvius, entuziastingus ir užsidegusius mokytojus ir programavimo norinčius išmokti moksleivius į nuotolinius programavimo kursus.
Rengiant programą „Programavimas“ bei programos vykdymo planą orientuotasi į esmines IT sektoriaus vystymosi kryptis, sudominti mokinius informacinių technologijų kūryba ir kūrybišku jų taikymu, patrauklioje, įkvepiančioje kūrybinėje aplinkoje panaudojant įvairias ugdymo formas tokias kaip praktinės ir kūrybinės užduotys, grupinis darbas, edukaciniai žaidimai ir kt.
Ugdymo programa „Programavimas“ skirta įvairioms amžiaus grupėms, siekiant lavinti platų programavimo įgūdžių ir žinių spektrą. Mokymosi medžiaga orientuota į pagrindinius tikslus mokiniams:
• sudaryti sąlygas greitai suprasti programavimo principus ir palengvinti mokymąsi įsisavinant bet kokia programavimo kalbą,
• sudominti ir įtraukti, pateikiant temas ir užduotis, kurios būtų įdomios visiems (ir mergaitėms),
• užtikrinti mokymąsi priimtinu tempu ir palaikyti jų norą kurti,
• skatinti aiškintis, tyrinėti ar modifikuoti jau sukurtą programinę įrangą, kuriant naują jos pritaikymą,
• suprasti „meistrystės“ sąvoką programavime, ir tai, kad jei netapsi programavimo „meistru“, išmokti programuoti vis tiek verta,
• susieti programavimą su matematika ir kitų mokslų disciplinomis,
• skatinti sisteminį mąstymą, suvokimą kaip atskiros dalys veikia kartu ir sukuria naują veikiantį objektą.
Moksleiviams bus pateikiamos programavimo-kodavimo pamokos C++ bei Python programavimo kalbų bei intuityvios Scratch aplinkos mokymuisi. Užsiėmimuose šalia teorijos numatytos ir praktinės veiklos, kurios yra orientuotos į vidutinio ir vyresnio mokyklinio amžiaus grupes, bus akcentuojama kūryba ir praktinis rezultatų taikymas, naudojamos interaktyvios ir žaidybinės aplinkos, stengiamasi maksimaliai išnaudoti virtualių mokymosi aplinkų galimybes apjungiant mokinius į bendradarbiavimo tinklą. Užduočių atlikimui planuojama panaudoti „debesų“ kompiuterijos paslaugas, didelių apimčių duomenų (angl. Big data) analizę, atviro kodo bei „daiktų interneto“ („machine to machine“) principus. Bus naudojamos lengvai suprantamos, intuityvios aplinkos.

Užsiėmimų tvarkaraštis